Builder Archivo

Serenity

Serenity 64
Entrega inmediata

Serenity 64 (2023)

19.4 m
3+1
3.200.000 €

Yacht Types